PORTFÓLIO

EXTERIÉR 

FASÁDA 1

Riešenie prestavby

FASÁDA 2

Riešenie prestavby

FASÁDA 3

Riešenie prestavby