PORTFÓLIO

KÚPEĽNE 

MARTIN

Riešenie prestavby

ŽIAR NAD HRONOM I.

Riešenie prestavby

ŽIAR NAD HRONOM II.

Riešenie prestavby

OSLO

Riešenie prestavby

KREMNICA

Riešenie prestavby

BARDEJOV I.

Riešenie prestavby

BARDEJOV II.

Riešenie prestavby

RIMAVSKÁ SOBOTA

Riešenie prestavby