1.schôdzka je nezáväzná a je zdarma - ide o obhliadku a zameranie priestoru, ujasnenie požiadaviek, 
konzultáciu ohľadom štýlu, farebnosti, rozsahu prác a uvažovaného rozpočtu. Na základe toho vypracujem 
cenovú ponuku na návrh interiéru a návrh zmluvy o dielo.

moju prácu delím do 3 etáp

 • 1.etapa – návrh
  Zahŕňa: vypracovanie dispozičného riešenia – niekoľko variant, niekedy je potrebné priečky zbúrať alebo prestavať , ide o rozmiestnenie nábytku a určenie funkčných zón priestoru. Základné farebné koncepcie. Výstupom sú rýchle vizualizácie miestnosti. Po zapracovaní pripomienok a zmien vypracujem finálny návrh = vizualizácie – 2-3 z každej miestnosti vo fotografickej kvalite.
 • 2.etapa – realizačný projekt  – Obsahuje:
  1. rozmerové výkresy na atypové časti interiéru.
  2. vytypovanie nábytku, svietidiel.
  3. pokladový plán obkladov a dlažieb, podláh, tapiet , spotreby materiálov.
  4. rezopohľady: pohľady na steny a pôdorys s rozmermi.
 • 3.etapa – realizácia – nie je súčasťou zmluvy na návrh a poskytuje sa na želanie klienta. Jedná sa o dodávku na kĺúč. Ide o zabezpečenie všetkých remeselných prác a montáží, nákupy a faktúry, managing a autorský dozor, doladenie, upratanie interiéru. Cena za túto etapu sa stanovuje dohodou % z objemu.

Teším sa na spoluprácu.

 

mám záujem